Sisäpiirihallinto

SSH Communications Securityn sisäpiiriohjeet

SSH Communications Security noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

SSH Communications Security - sisäpiiriläiset

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä.

Aiemmin julkaisua rekisteriä ei enää ylläpidetä.

SSH Communications Security Oyj laatii tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa kulloinkin voimassa olevan hankkeen aikana.

Sisäpiirirekistereihin merkityille henkilöille ilmoitetaan heidän kuulumisestaan sisäpiiriin ja selvitetään heidän ilmoitus-, salassapito- ym. velvollisuutensa sekä kaupankäyntirajoituksensa.

Suljettu ajanjakso

MAR-sääntelyn voimaantulon myötä SSH Communications Securityn johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuosikatsausten julkistusta. Suljetun ajanjakson aikana johtohenkilöä koskee kaupankäyntikielto SSH Communications Securityn rahoitusvälineillä. Yhtiö on asettanut samanlaiset suljetut jaksot ennen kvartaalitulosjulkistuksia ja tilinpäätösjulkistusta myös niille henkilöille, jotka osallistuvat SSH Communications Securityn osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet 3.7.2016 alkaen. SSH Communications Securityssa liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty SSH Communications Security Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja sekä muut konsernijohtoryhmän jäsenet. Yhtiö on laatinut, ja tulee ylläpitämään erikseen luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä.

Tilanne Heinäkuussa 2016