Insider Management

Sisäpiirihallinto

SSH Communications Security’s insider guidelines

SSH Communications Security complies with Nasdaq Helsinki Ltd’s guidelines for insiders in force at any given time.

SSH Communications Securityn sisäpiiriohjeet

SSH Communications Security noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Insiders at SSH Communications Security

The Market Abuse Regulation ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) entered into force on 3 July 2016. As a result of the MAR regulation, the Company no longer has public insiders. The register on the Insider-pages is not updated and will be removed.

In the future, SSH Communications Security will maintain a separate list of permanent insiders in addition to project registers.

SSH Communications Security Corporation’s Board of Directors and CEO as well as the other Group Management Board members have been defined as permanent insiders.

Persons who have access to project-specific inside information, will be entered in a project-specific insider register.

Company will be informing the insiders on their insider status and of related duties and restrictions.

Sisäpiiriläiset SSH Communications Securityssä

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Insiders-sivustolla olevia luetteloita ei enää päivitetä ja ne tullaan poistamaan.

SSH Communications Security Oyj on laatinut sisäpiiriluettelon pysyvistä sisäpiiriläisistä ja laatii tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernijohtoryhmä.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa kulloinkin voimassa olevan hankkeen aikana.

Sisäpiirirekistereihin merkityille henkilöille ilmoitetaan heidän kuulumisestaan sisäpiiriin ja selvitetään heidän ilmoitus-, salassapito- ym. velvollisuutensa sekä kaupankäyntirajoituksensa.

Closed period

As the MAR regulation has entered into force, the closed period of 30 calendar days before the publication of interim reports is applied to managers defined by SSH Communications Security. A closed period before the announcement of the company's annual financial statements starts from the year end. During the closed period, the managers are prohibited from dealing in SSH Communications Security’s financial instruments. The Company has imposed similar closed periods preceding the financial performance disclosures also on persons involved in the preparation of SSH Communications Security’s interim reports and financial statements.

Managers’ transactions

Company has the obligation to disclose the transactions of the Company’s managers and persons closely associated with them as of 3 July 2016. SSH Communications Security Corporation’s Board of Directors, CEO as well as the other Executive Management Team members have been defined to be subject to the requirement to notify their transactions.

Suljettu ajanjakso

MAR-sääntelyn voimaantulon myötä SSH Communications Securityssa määriteltyjä johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuosikatsausten julkistusta. Ennen tilinpäätöksen julkistamista suljettu jakso alkaa vuodenvaihteesta jatkuen tilinpäätöksen julkistamiseen. Suljetun ajanjakson aikana johtohenkilöä koskee kaupankäyntikielto SSH Communications Securityn rahoitusvälineillä. Yhtiö on asettanut samanlaiset suljetut jaksot ennen kvartaalitulosjulkistuksia ja tilinpäätösjulkistusta myös niille henkilöille, jotka osallistuvat SSH Communications Securityn osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet 3.7.2016 alkaen. SSH Communications Securityssa liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty SSH Communications Security Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja sekä muut konsernijohtoryhmän jäsenet. Yhtiö on laatinut, ja tulee ylläpitämään erikseen luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä.